meraliv

Senaste inläggen

Av Björn Roxendal - 19 mars 2011 18:14

Jag resonerar ungefär så här: Sex är något de flesta ägnar sig åt och många ser som en mycket del av livet. Och så lär det fortsätta att vara. Om det nu är så, varför då inte utnytta potentialen för personlig/andlig utvecklingsom finns i det sexuella mötet?


De flesta av oss är mer eller mindre intresserade av sex - och det är väl närmast en underdrift. Mitt sexintresse handlar till stor del om att förena sex med andlighet. När detta lyckas blir andligheten roligare och sexet blir både skönare och mer meningsfullt!  En riktigt lyckad kombo!


M a o: Förandliga ditt sexliv och gör din andlighet sexigare och upplev mer mening med livet på kuppen! Låter det bra?   Och det är bara förnamnet....

Den äldsta och mest kända traditionen på det andliga sexområdet är nog TANTRA:


Inom tantra anser man att den sexuella energin är den fundamentala energin hos människan. Denna energi kan transformeras till andra former av energi, för att medvetet kunna manifestera olika inre tillstånd; positiva känslor, klarhet i sinnet, lycka, fullkomlighet eller andra upplyftande spirituella tillstånd.

....

Paret lär sig njuta av förlängd och intesifierad kärleksakt. Som ett resultat ökar kärleken, intimiteten och ödmjukheten mellan man och kvinna och paret kan erfara djup tillfredsställelse genom sexualiteten. Teknikerna kan gradvis bemästras av alla som är villiga att praktisera dem.

http://www.kurser.se/Tantra_foer_par_och_singlar_67744.htm


Låter det intressant?  Tänkte väl det!


Om du vill komma igång på det här spåret finns det några relativt enkla sätt:

1. Läs böcker av t ex David Deida. Han är ibland övertydlig och provocerande men han har ett budskap som är värt att lyssna på! Han har gjort ett fantastiskt arbete när det gäller att omformulera tantra-filosofin till västerländskt språk och kultur.


2. Gå en kurs. Det finns kurser för singlar och/eller par. De flesta kurser är mycket tydliga med att man INTE har sex som en del av kursandet. När det gäller en del kurser för par kan det dock vara så att man får i läxa att praktisera sex á la tantra mellan kurstillfällena.


3. Läs artikeln nedan (på engelska, men google översätter sanbbt och gratis om du behöver).


4. Träna och träna och träna!


Artikeln av Walter Last innehåller många påståenden som är väl värda att begrundas. Till att börja med kan vi dröja vid inledningen:


Sexuality is closely related to spirituality in several ways. In its negative aspects of lust, sexual excess, degradation and rape, it appears as the antithesis of spirituality, and in this light it has been seen in the Christian tradition. However, in its positive aspects our sexuality can open our heart to love, and enable us to have experiences similar to meditative states and mystical bliss during or instead of an orgasm and its afterglow. In a less obvious way, sexual energies can be channeled upward to develop our energy centers or chakra system and higher energy bodies. According to esoteric and yoga teachings, this is all part of our spiritual evolution.


Så - sex kan bli något av det högsta och finaste i livet - eller - i värsta fall - något extremt livsförnekande och destruktivt. Det finns en oerhörd kraft till skapande och livsutryck i sex! Det kanske inte är helt fel att se hela skap

elsen som ett resultat av sex på gudomlig nivå!


Till sist: Även om jag håller med författaren om mycket av det han skriver delar jag inte nödvändigtvis alla hans idéer.


SPIRITUAL SEX

http://www.health-science-spirit.com/spiritualsex.html

by Walter Last


Here is your chance to spiritualize your sex life

or to make your spiritual life more sexy


Sexuality is closely related to spirituality in several ways. In its negative aspects of lust, sexual excess, degradation and rape, it appears as the antithesis of spirituality, and in this light it has been seen in the Christian tradition. However, in its positive aspects our sexuality can open our heart to love, and enable us to have experiences similar to meditative states and mystical bliss during or instead of an orgasm and its afterglow. In a less obvious way, sexual energies can be channeled upward to develop our energy centers or chakra system and higher energy bodies. According to esoteric and yoga teachings, this is all part of our spiritual evolution.


The idea of celibacy for priests, nuns and monks is to spiritualize sexual energies as in meditation, rituals and other devotional practices. While this generally involves conscious exercises as in yoga, Christian mystics commonly transformed their energies without conscious awareness through intense devotion. If religious celibates fight to suppress their sexuality, they misunderstand the deeper reason for the practice of celibacy, and block their spiritual evolution on that level. If devotional practices do not lead to the transmutation of sexual energies then it is much better to find a natural outlet. Suppression always leads to problems. 

There are various yoga and meditation techniques to transform sexual energy into kundalini or spiritual energy by oneself. However, there are also methods of spiritual or sacred sex for couples. Karezza is a western practice that can be adopted for spiritual sex, while in the east tantric yoga is concerned with the transmutation of sexual energies. There has also been a tradition of temple priestesses in Greece and eastern history who helped spiritual seekers with ceremonial sex. On a different level ceremonial sex has, of course, also been used or misused in various cults. Sexual energy is a part of our hidden kundalini energy, which in turn is a concentrated form of etheric or life-force energy. It can be used to create children, or just to have an orgasm, or to fuel achievements in sports or professional activities. However, its ultimate purpose is to facilitate spiritual growth by developing our chakra system and higher energy bodies.

Commonly esoteric teachings advise to curtail sexual activity and portray abstinence as an ideal in order to retain sexual energies for internal development. However, this can easily lead to suppression of sexual energies and emotional deprivation. The following methods show a middle path between abstinence and conventional sex. In many instances I believe them to be superior to abstinence for developing our higher energy centers. They have the added advantage of satisfying our emotional needs and providing the venue for a joint spiritual venture for couples.


Furthermore, most of those with a chronic disease, and especially cancer, are emotionally rather fragile, and benefit greatly from a close-bonding loving relationship. This is also beneficial with heart disease and mental-emotional conditions, such as depression and addictions. High levels of testosterone are a negative factor with prostate cancer, while high estrogen levels are detrimental with most breast cancers. It has now been shown that when we are in love (or create a feeling of love), hormone levels in both genders become more like each other. In males testosterone levels fall to make them less aggressive, gentler and more spiritual. Females, on the other hand, produce more testosterone, which makes them bolder, and helps to balance excessive estrogen levels.

What many individuals miss even more than sex is touching and hugging. Some try to satisfy this need with regular massage therapy. However, there may be a simple solution. If you feel deprived of touching and hugging just form a local "hug club". Either discretely spread the word around or put a notice in a suitable place asking for interested individuals to contact you. You can then arrange a weekly meeting where you just hug for an hour or two. As a follow-up step you may also give each other massages. You may be surprised by the amount of interest in hugging 'out there'. You may also form or join a healing group where hugging may be practiced together with massaging, reflexology and the multitude of other self-healing techniques available. Consensual hugging may also serve as a stepping stone for some forms of spiritual sex.


Karezza

I believe that regularly radiating love, and feel being loved, greatly helps to prevent and overcome cancer and other diseases. When we radiate love, we become invincible, diseases cannot touch us. Karezza helps us to learn this in an easy and pleasant way, with Karezza we can be in love everyday. When we then also learn to feel and radiate love at will in our daily activities and encounters, then we have reached the top of the spiritual mountain. Karezza or sacred sex is a pleasant and effective way to get there.     


In Karezza the emphasis is on the inner feeling awareness as well as on the feeling of complete union with the partner. Orgasm is avoided or at least minimized. Caresses and slow controlled movements during intercourse generate a steady stream of sexual energy that is consciously converted into feelings of sublime joy and love. Typically, this may continue for an hour or more. It is not necessary for the penis to be erect or even inside to enjoy this type of lovemaking. Part or all of the time the tip of the penis may just touch the entrance of the vagina, or the sexual organs may not touch at all.


Initially concentrate awareness on the sensations at the point of contact with the partner, especially in the genital area but also wherever the skin or a caressing hand touches. This generates pleasant sensations, which can now easily be converted into a loving feeling. Open your heart and send this love to your partner. In a more active fashion you can in your imagination lead the energy felt in the genital or pelvic area upwards to the heart. There you feel it as love and radiate it out onto your partner, and also envelop both of you in a cloud of love.


For many sensitive individuals this is more satisfying than just mechanically experimenting with different positions or chasing an elusive orgasm.  You may also lie quietly connected, just to relax and feel close, cared for and protected, without attempting to generate any specific effects. If sleeping together, it is good to develop a routine of connecting daily before going to sleep or after awakening, or both. This may be done without moving, just to feel close to each other. It is not only emotionally satisfying, but produces strong bonding and greatly strengthens the relationship. In addition to providing great spiritual, emotional and health benefits, Karezza is also an effective birth-control method. For a similar approach to a harmonious sex life see www.reuniting.info.
The following are some extracts from The Karezza Method by J. William Lloyd (published in 1931). For more information see http://www.reuniting.info/wisdom/lloyd_karezza_method.


“Try to feel yourself a magnetic battery. As you acquire the habit of giving your sexual electricity out in blessing to your partner from your sex-organs, hands, lips, skin, eyes and voice, you will acquire the power to satisfy yourself and her without an orgasm. “Soon you will not even think of self-control, because you will have no desire for the orgasm, nor will she.”


Lloyd also notes the ability of Karezza (controlled intercourse) to nourish lovers. He reports a sense of “sweet satisfaction, fullness of realization, peace, often a physical glow and mental glamour that lasts for days, as if some ethereal stimulant, or rather nutriment, had been received.” And, “in successful Karezza the sex-organs become quiet, satisfied, demagnetized, as perfectly as by the orgasm, while the rest of the body of each partner glows with a wonderful vigor and conscious joy…tending to irradiate the whole being with romantic love; and always with an after-feeling of health, purity and wellbeing. We are most happy and good-humored as after a full meal.”


In regard to orgasms he observes: “It is the wine of sex that gives love its enchantment and divine dreams. This is easily proven by giving lovers unrestricted license to express their transports. No sooner have they wasted the wine of sex by reckless embraces—often a single orgasm will thus temporarily demagnetize the man—tho they love each other just the same, as they will each stoutly assert—the irresistible attraction and radiance and magnetic thrills are gone, and there is a strange drop into cool, critical intellection or indifference, or perhaps dislike…. To have frequent orgasmal embraces, as most married lovers do, is to keep the wine in the sexual beakers low by constant spilling, to thus kill all romance and delight and finally starve and tire out love itself.”
Meditative Sex

Another way of experiencing spirituality in sex is by focusing on feeling in harmony and united with your partner on different energy levels. This is like a sexual meditation.


 Before starting meditative sex you may not normally have much foreplay as you do not need a strong arousal but neither should you try to connect without any stimulation of sexual energies. However, the emphasis should not be on direct sexual stimulation but rather on expressing your affection for each other. After some caressing you may assume your chosen position. Comfortable positions for direct sexual contact are the sitting embrace shown above, or the ‘basic position’ ('scissor position') as described for Tantric Sex below. Facing each other in a close embrace while lying side to side is also suitable, whether with skin contact, or remaining clothed without being sexually connected if that is not appropriate.

Bring the tip of the penis in touch with the entrance of the vagina. Remain motionless in this position for some time while focusing on feeling the energy between you and especially where penis and vagina meet. To initiate or greatly increase the feeling awareness of pleasurable sexual energy, both partners may gently and rhythmically squeeze their buttocks or just contract the perineum. Coordinate each gentle pelvic contraction with an inhalation and with each other.

At the same time imagine or feel that the breath energy or prana is squeezed upwards to the top end of the spine. Hold the breath for a moment, and with the subsequent slow exhalation, imagine the prana again to fall down to the base of the spine. However, when you can feel the sexual energy itself as pleasurable streamings, you send this feeling to the top of the spine, and with each exhalation you feel it flowing out into your brain and down into your heart. Now you just continue to intensify the pleasurable feeling in brain and heart with or without moving further sexual energy to the top.


This method may be used as a complete meditation in itself and can even be done without a partner in order to learn to feel and work with the sexual energies. If and when you feel like proceeding to the next step, then either the male or female may gently rub the tip of the soft or hard penis up and down between the clitoris and the entrance of the vagina. If there is not enough natural lubrication, use oil or a lubricant jelly. When you feel ready, gently push the head of the penis inside. If the penis has remained soft, firmly enclose the shaft with your hand as in a fist and now the head can usually be inserted and further stimulated with some slow movements.


After penetration you may either remain completely motionless for some time or continue with the rhythmic pelvic contractions or start with karezza-like slow movements. You may also continue to contract the pelvic floor with each gentle thrusting or forward movement, and relax it during withdrawal. You do whatever feels best to generate a stream of sexual energy but without becoming too excited. Instead of feeling any excitement just in the sexual organs, focus on feeling it like a slow orgasm in the whole pelvic area, and especially in the pelvic floor or perineum. If you can feel the energies strongly, you may stop moving for a while and just focus on intensifying whatever you feel. Now you can radiate the energy not only throughout your own body but also onto your partner to produce a common field of sexual energy that envelops both of you.


When you have filled your brain and heart with pleasurable energy, move part of your attention to the spiritual love that you feel for your partner. Feel your heart expanding with a gentle love and add this to the cloud of pleasurable sexual energy that surrounds and interpenetrates both of you. Finally, without losing this special feeling, you now shift another part of your attention to the top of your head or to your crown chakra. By sending out some of the love you feel to your High Self or God Presence, you immediately receive an even larger amount of spiritual love back. Feel that both of you are now connected to the love and power of your higher or divine guidance. Feel united and in harmony with all levels of your own being as well as with your partner and with your spiritual source. Feel like melting into each other. For more detailed descriptions to learn these energy meditations see the article The Love Cure as well as 'The Chakra System' in the article on Bio-energies.


Initially try to hold all of these levels of connection with your partner in your awareness: the touching of the bodies, the pleasurable sexual energy in and around you, the love that you radiate onto each other as well as the feeling of both of you being connected, loved and protected by your divine guidance. Just bathe in this symphony of feelings or at times try to intensify certain aspects of it. However, after a while the sexual energy may go to sleep and then you just continue to remain aware of the love radiating from your heart, and the connection to your spiritual source. By prior agreement you may then also send love, harmony or healing energy to another target, be it to heal a situation, a person or the planet.


Depending on your previous ability to meditate and connect to these feelings it may be easy for you to experience the fullness of this union with your partner or it may take a lifetime to slowly getting there. It does not matter. The main thing is that it is a pleasurable way of moving in the right direction, of growing spiritually towards increasing awareness and harmony on all levels. It is not necessary that both have a similar level of experience. If one partner is much better able to contact the feelings of love and harmony, then this will help the other partner to come to these experiences easier and sooner than by meditating alone.


You can practice with different partners, and you can do it fully clothed, or with varying degrees of sexual contact. In this way it is possible for partners to have a pleasurable union on all levels even without any touching of the sexual organs if this is inappropriate. With a new partner or after a period of sexual abstinence, the sexual energy is usually so strong that it can be raised quite easily with a close embrace. When starting a sexual meditation relationship with a new partner or after a longer period of abstinence it may be good to start with a fully clothed embrace, and move to full sexual contact only gradually and perhaps in successive meditations.


For young or spiritually minded individuals who want to practice abstinence, meditative sex can be used as a satisfying outlet without suppressing sexual energies and causing emotional problems. It is also suitable for those who feel too old or low in energy or otherwise have lost interest in the conventional forms of lovemaking.


Even if the sexual energy sometimes cannot be aroused, meditating in a close embrace with a spiritual partner can still be a pleasant and satisfying experience. For many spiritual or sensitive individuals this sexual meditation may be more fulfilling than the more common forms of sex or lovemaking. However, sometimes, after a period of spiritual sex, one or both partners may feel a preference for a strong orgasm in order to relax more deeply. There are no fixed rules and you may use or alternate different forms of lovemaking as you please.


Tantric Sex

Tantric sex is a form of spiritual sex practiced in Hinduism. In its original form it is highly ritualized. The ritual is necessary to ensure the correct attitude and spiritual-emotional atmosphere. A brief description of the ceremony is about as follows. Ideally, the participants have years of training in yoga and meditation during a strictly celibate life.


 


The ceremony starts with cleansing, meditation and giving each other prescribed foods and drinks. Then they assume the so-called maithuna position, scissor position or basic position. The man lies on his left side to the right of the women who lies on her back. She raises both knees towards her chest and the man moves his lower body to bring his penis in contact with the vagina while his upper body moves away from her. She lowers her left leg and places it between his legs while her right leg rests bent over his body; sides may be reversed.

Now he gently penetrates and they remain motionless completely relaxed while they visualize in a meditative state the flow of pranic or sexual energy between their bodies and especially between their sexual organs. For non-ceremonial situations sides as described above may be reversed. For them this is not a sexual act, but the bodily and spiritual union between a god and a goddess.


There may be a rising tide of pleasurable sensations or a sudden and explosive release of energy that is supposed to occur after around thirty-two minutes. This produces a blissful state and possibly glimpses of enlightenment. The penis may have been limp during most of this encounter but that does not matter. The success depends on the quality of the visualizations and the degree of the meditative state.


If you want to experiment with this, I suggest that you abstain from intimate contact for several weeks beforehand to build up a strong sexual charge and perform some ritualistic ceremonies before the sexual union that are meaningful for both of you. You may also choose a time close to ovulation and preferably when you both are full of vitality.


In its modern western form tantric sex is just another name for spiritual sex. There is, however, a price to pay for spiritualizing sexual energy. According to yoga teachings, initially the rise of the kundalini energy from the base to the second chakra results in a period of greatly increased sexual desire and potency. But after the energy breaks through and remains permanently above the sex-related chakra, sexual desire greatly diminishes while potency may or may not be affected. This applies also to other methods of spiritual development. However, in a committed relationship tantra can be used as an enjoyable and fast path for spiritual development. For more information see www.oztantra.com.


Joined Meditation

Many sensitive and spiritual individuals have a deep longing just to hold a spiritual partner of the opposite sex but without wanting any sexual connection or arousal. This is especially so if it involves a non-sexual friendship or a new acquaintance. Here a joined meditation may be just the right remedy.

You hold each other, fully or partly clothed, in a comfortable embrace, either sitting or lying down. You agree beforehand on the type of meditation, on which energy centers or chakras to focus and in which order and whether to send love or healing energy to a particular person, area or our planet. You may, for instance, focus in sequence on each of the seven major chakras, starting either from the top or the bottom, or you may just feel and radiate love in the heart center and then unite this with the feeling of connectedness to your source by activating the top or crown chakra.


As a variation of this you may also generate a feeling of bliss by stimulating your forehead center. You may either take the next step whenever you are ready or you may coordinate this with your partner. Whenever you can feel the love, bliss, harmony or spiritual connection, intensify it and radiate it onto your partner or imagine you both being enveloped in a cloud of this feeling.


Furthermore, you may agree on one of you saying a prayer or invocation before starting or you may use music, fragrance, candles or colored light. Initially, when starting the embrace, focus on feeling the body of your partner as well as your own wherever your bodies touch. Feel being loved, cared for and protected. Using background music has the advantage of signaling when the meditation time is up. Music can also be arranged to give the signal to move to the next agreed step or steps. Who knows, in future joined meditation may become a social feature and instead of asking someone to sleep with us because of a physical attraction, we may start asking someone to join us in a meditation because of a spiritual attraction. Joined meditation is also suitable to be practiced in group situations such as a healing group or a hug club.


Sexual Union

For most of our lives our separation into males and females leaves us with a longing to be united with a partner of the opposite sex. We try to achieve this temporarily through sexual activity. However, sexual excitement and striving for an orgasm usually take over, and we do not have much of a chance to focus on feeling at one with our partner, feeling whole again.

It is very satisfying to cultivate this feeling of being united with our missing sexual half and we can do this by focusing on it in a meditative way. As a venue we may use a joined meditation or a full contact sexual meditation but instead of focusing on experiencing the various energy centers and their related feelings, we just focus on feeling at one with our partner, loved, protected and whole, utterly at peace. You may do this as a separate meditation or as the final stage of other forms of spiritual lovemaking.


Afterglow

By stimulating sexual activity in a spiritual way without discharging the raised energy through an orgasm, the pelvic region remains permanently energized. This may occasionally lead to spontaneous low-grade orgasmic feelings, although generally the energy may appear to be asleep in-between sexual encounters. However, you can greatly increase the pleasure and benefit derived from any form of spiritual sex by keeping part of your awareness in the lower pelvis during daily activities. This tends to awaken the sleeping energy.

If you are able to feel the energy as orgasmic streamings or pleasant feelings during spiritual sex, then you can also learn to feel it on and off during daily activities. It is easier to do this during a routine activity while slowly moving around. Examples are kitchen work, cleaning the house or gardening. Also the gentle movements while driving in a car are good. Initially the energy may be easiest to feel during a slow walk or while slowly dancing on your own. Keep part of your awareness in the lower pelvic area, especially the perineum, pelvic floor or base of the spine. If you can feel something, keep intensifying it. If you have difficulty feeling anything, try slowly tightening and relaxing the pelvic floor a few times while focusing your feeling awareness on this area.

Once you have learned to feel the pelvic energies they may awaken spontaneously during suitable activities and then fade again after a while when you mentally concentrate on something else. In addition to just intensifying the feeling, you may also direct it as a healing energy to a particular organ in the pelvic area or connect it with the energy entering the top of your head to make the whole body feel energized.


In this way we may say that our etheric or life-force body becomes properly polarized as between two magnetic poles, the energies of heaven entering through our top center and the earth energies through the base center. This not only generates pleasant feelings of streaming or pulsating energies, but also provides the energy-based foundation for healing the whole body as well as for further spiritual development through becoming fully aligned with our soul energies.


Towards a New Sexuality

The present legal and social attitude is to suppress juvenile sexuality, keeping children and teenagers in ignorance, and treating them as asexual beings until they reach a specific birth-date. Then they are expected to be fully functional sexual beings. This is guaranteed to create emotionally damaged adults. Here is my vision of a more appropriate sexual ethic within the framework of a new social order.


I envision a sexually open society without sexual suppression or repression. The prevalent sexual activity will be Karezza and similar forms of spiritual or sacred sex. Children, and especially infants, may be routinely exposed to loving sexual encounters of their parents. Older children are given practical instructions in non-genital sexual activities as part of school-related life-skills courses. At a given age or stage of sexual development, teenagers are formally initiated into sacred genital sex.


The successful end of this sexual training may be marked by an individual or group ceremony.  With this they are now regarded as young adults, and have unrestricted choice of partners. Spreading the message about the health and emotional benefits of Karezza would be a first step towards a more enlightened social attitude about sexuality, and it would be the key to reversing the overpopulation of our planet. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 14 mars 2011 19:32

Det var ett tag sen jag skrev och utvecklingen (tanksen) har rullat vidare i Libyen. Frågan om en flygförbudszon zon över landet har diskuterats på högsta nivå - utan att beslut fattats.


Det råder ingen tvekan om att Khadaffi är en av de nu levande "mesta" massmördarna och att hans regim helt saknar legitimitet. Hans brott mot mänskligheten är monumentala, vilket inte är ifrågasatt, varken i arabvärlden eller i väst. Ändå har hittills gjorts - ingenting - för att stödja folkupproret.Alf Svensson säger att "Det krävs att de grupper som befriat sig från Muammar Khadaffis terror- och skräckvälde får militärt skydd nu".


Jag kan inte hålla med mer. I det här fallet är det ett nästan lika oerhört brott mot mänskligheten att stillasittande se på när Khadaffis elitförband mejar ner oppositionen som det är att stödja Khadaffi aktivt. USA tror att en flygförbudszon inte skulle vara särskilt effektiv och trycker inte på i den riktningen.  - Nej, det är möjligt att det inte RÄCKER med en flygförbudszon men det skulle vara en BÖRJAN och dessutom ett enormt moraliskt stöd för rebellerna om den kom till stånd - och det gäller att göra det NU.


Expressen skriver idag:


Khadaffis soldater gick till attack i går med stöd av både stridsflyg, krigsfartyg och stridsvagnar.


Att Khadaffi har möjlighet att använda stridsflyg och krigsfartyg beror helt på att världens ledare, trots arabförbundets vädjan om hjälp, väljer att låta honom göra det. Att neutralisera Khadaffis stridsflyg och flotta är visserligen krävande men ändå inte särksilt "svårt" - om den politiska viljan finns.


Tydligen har Khadaffis styrkor återtagit några oljestäder och naturligtvis tänker han återuppta oljeexporten så fort det bara går. Som det ser ut nu kommer världen  att ta emot hans blodblandade olja med öppna armar istället för att kompromisslöst bojkotta ALLT som Khadaffi-regimen vill sälja. Det är pengarna som bestämmer det mesta och en TOTAL bojkott av Khadaffis blodsolja skulle vara ett mycket effektivt vapen om man samtidigt ser till att frysa alla regimens tillgångar över hela världen och stoppa deras banktransaktioner. En regim som svälts ut på det sättet kommer att mötas av ett allt starkare internt motstånd tills den oemotsåndligen faller.


Idag skäms jag för att leva i den "fria" världen där våra ledare lämnar ett folk som reser sig mot sin galna förtryckare utan något som helst stöd i sin kamp.


Av Björn Roxendal - 21 februari 2011 13:25


Revolutionen har nu kommit till Libyen där Khadaffi inte känner för att släppa taget utan vidare. Det råder redan något som liknar inbördeskrig. Khaddaffis son har gått ut på TV och lovat att slå ner upproret med alla medel. Prickskyttar ligger på taken och skjuter domonstranter i huvudet, legosoldater flygs in från grannländerna.


 


Trots den skoningslöst grymma responsen från regimen tror jag att den faller inom ett par månader, om inte förr (det kan gå fort). Även om det finns väpnade styrkor som är beredda att kämpa för Khadaffi till sista blodsdroppen så börjar delar av armén redan att gå över till demonstranternas sida. Jag misstänker att viktiga medlemmar av militärledningen plus en stor del av det politiska ledarskiktet kommer att överge Khadaffi - de inser att han inte är något att satsa på i ett längre perspektiv och försöker hitta en häst som har större chans att vinna racet.


För att följa utvecklingen på närmare håll och med mycket mera djup än vad SVT erbjuder rekommenderar jag Al Jazeeras engelska kanal:


http://english.aljazeera.net/


Här finns bl a  en blogg som uppdateras i realtid och både video och artiklar som ger en bättre inblick än de svenska kanalerna.


.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 21 februari 2011 13:07

Den här tjejen - Sammie - har själv forskat och intervjuat för att få material till sin skoluppsats. Alltihop är synnerligen läsvärt, men kanske särskilt citatet i slutet av uppsatsen!
“The teacher’s assignment asked the kids to write an opinion piece on an issue that interested them. Sammie chose Gitmo … All of the work is her own, from information that she and I have talked about over the years, from individual research she did, and from an interview she had with my law partner Mari Newman.”Guantánamo Bay: want to hear an 11 year old girl’s opinion?
By Sammie Killmer


Cuba/Washington DC: What is Guantánamo Bay (also known as Gitmo)? Though at the most Guantánamo Bay had over 775 prisoners, many have been released, but 173 prisoners still remain. This camp was open by the Bush administration since 2002 and President Obama said it would be closed in early 2009 but it still holds 173 prisoners and isn’t closed. It is very disappointing that President Obama said he would have it closed last year and he did not keep his promise. To me it seems that Guantánamo will never close. Many of the prisoners held were and are not terrorists. In fact, many of the prisoners still being held are innocent.


Another problem I have with Gitmo is that some prisoners are on hunger strike and that the guards have the nerve to force feed them. What they do to force food down another person’s throat is just sad. It’s awful.


There are three major camps and seven sub camps. Camp Delta is the biggest camp with seven sub camps. There is also Camp Iguana which use to hold prisoners 18 and younger, but now it holds some detainees set for release back to their home countries. On some websites it claims prisoners at Camp Iguana are allowed TV and to shower twice day, but on the Internet a lot of the articles and information is only the government’s side of the story and not the whole truth.

The number of prisoners left is very, very disappointing: 173 men left at the camp. Also their nationalities are all middle eastern. Over the years the camp has held detainees from Australia, England and other countries, but they have almost all been released. Now the main population is middle eastern men. Some have even been cleared for release.  When you think about someone being cleared to leave camp you think of their last day, but some men have been waiting months and even years because they are set for clearance but the guards and government do not release them back to their home countries.


I had a wonderful opportunity to chat with a Guantánamo Bay Lawyer Mari Newman who has been recognized by the ACLU Civil Rights award for working on this case.

Here is a summary of my interview with her (I did ask for non-classified information):


“How many clients do your firm Killmer, Lane and Newman have?”

“Five”

“How long do you usually meet with them?”

“If their case is going on, all day, but if not half day”

“Are the guards harsh on what they are the permitted to say?”

“The guards are not in the room but there is a camera in the hut and the detainees are chained to the floor”

“Was it hard to get security clearance to go to Guantánamo?”

“Yes it took a long time”

“What briefly was the process to getting cleared?”

“You fill out a very long form with everything about you: where you have lived in the past, past jobs, places you have traveled, everything. A lot of people you know are interviewed”

“How many people are cleared at Killmer, Lane and Newman?”

“There are five of us, Darold, David, Sara, Siddhartha and myself”

“Do you think that all 173 prisoners will be released and Gitmo closed by the end of Obama’s term?”

“No I don’t”

“How would you explain each client?”

“Ok well –


Musa’ab — he was very funny before he was imprisioned in Gitmo. He is still very funny. He has been there since the end of October 2002. He also enjoys soccer.

Abdul Rahman — He is a poet. He is calm. He also loves cream puffs and all types of sweets.

Suhail — He is on hunger strike. He is force-fed. He also likes to read books about all different cultures.

Sa’ad — He is very religious and studies religion. He is shy and quiet.

And Jalal — He talks very fast and likes pictures of very beautiful animals.”


“How do you think Guantánamo affects America’s reputation internationally?”

“Terrible because historically America has been a symbol of freedom and known for our three unalienable rights life, liberty and property and it gives us a terrible reputation.”


We also talked  about how only four Gitmo cases have made it to the supreme court and the supreme court ruled in favor of the detainees in all of them but in the court of appeals many detainees have been ruled against though some have won.


The Guantánamo Bay issue upsets me because it is hard to believe that the US government just thrown people in prison and do nothing with them. I am very disappointed and upset how America has treated many innocent men. I cannot believe it. It’s sad what we have done. I would like to end this with a Ben Franklin quote given to me by Mari Newman:


“Those who give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety”
– BEN FRANKLIN


.

.

.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 14 februari 2011 23:49


 Hur uttrycker man kärlek i bild?  Många har försökt och här har jag samlat några. Faderskärlek, moderskärlek, syskonkärlek, djurkärlek, andlig kärlek, patriotisk kärlek och mera.

..

.


  .

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

..
.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
   

.

.

.

.

.

.

.     .

.

.

.

.

.

.

.

. 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 
Äktenskaplig kärlek.

.

.

.
Kärlek i Kallhälls gångtunnlar

.

.


SLUT

.

.

.

.

.

.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 10 februari 2011 15:31

E24.se kunde vi läsa för några dagar sedan:


"Cheferna för världens största hedgefonder toppar listan över världens bäst betalda chefer. Den bäst betalde hade en årslön på närmare 26 miljarder kronor – pengar nog för att köpa ett helt land i Europa."


Ja, vad får man då för 26 miljarder? Som sagt, varför inte köpa ett land (och då räcker det alltså med EN årslön):

"– Montenegro. Värdet på hela ekonomin i landet, med 650 000 invånare, motsvarar David Teppers årslön 2009."


Och om de tio högst betalda hedgefondchefer går ihop och dessutom sparar några år kan de börja lägga bud på större länder än så - typ Sverige. Tillsammans tjänar de nämligen 120 miljarder kronor - och - jag upprepar - per år.

Vad ska man säga om detta? 

Kanske att om dom tjänar så bra är dom kanske värda det? 


 

De 10 rikaste 2009 enl Forbes (och dom har missat några)


Knappast. Snarare att vi har ett system där ett litet fåtal besitter den finansiella makten och utnyttjar den för att extrahera frukterna av vanliga människors arbete. Den som orkar kan ju roa sig med att räkna ut hur många genomsnittliga årslöner David Teppers lön motsvarar. Det lär bli många nollor i det svaret.

Även om dessa hedgefondchefer utgör den yttersta extremen av fenomenet så är de inte ensamma. I Sverige härjar bonussjukan där de högsta cheferna ofta får mångmiljonbonusar -  t o m år när deras företag gör förlust!


 


I dagarna har vi också fått veta att Mubarak är en av världens rikaste män med ung 400 miljarder kronor i sitt privata pensionssparande. Det torde han kunna leva rätt gott på de relativt få år han har kvar! Och inte blir det roligare för att USA backat upp honom trots hans erkänt folkfientliga diktaturfasoner under sina 30 år vid makten.


Men det allra mest häpnadsväckande som kommit fram på sista tiden är dock att USAs centralbank, Federal Reserve (som förresten är en PRIVAT institution och inte alls "federal" som namnet försöker förleda oss att tro) delat ut fullständigt osannolika belopp i stöd till storbanker, centralbanker och en del storföretag - under bordet och utan någon som helst politisk process. Man klubbade igenom ett paket på 700 miljarder dollar i kongressen men i HEMLIGHET delade man ut omkring 15 BILJONER. Och de som mest gynnades av dessa pengar var naturligtvis samma institutioner och toppbankirer som till stor del var ansvariga för finanskrisen! Hur ska man reagera på detta?  Det är som det normala mänskliga känsloregistret inte räcker till.


Vi lever i en värld där polariseringen mellan de rika och de fattiga stadigt ökar. Numera äger 1% av amerikanarna mellan 50 och 70% av alla tillgångar i USA. Det har ökat från 35% på 20 år eller så. Dessutom förstärks polariseringen med varje ny bubbla och följande kris. Idag får 44 miljoner amerikaner socialbidrag i form av "food stamps". 44 miljoner amerikaner är alltså så fattiga att de inte har råd att köpa tillräckligt med mat utan bidragshjälp - i världens rikaste land!


Antalet svältande i världen är nu runt en miljard - en siffra som har ökat med 100 miljoner personer på ett år. Den lär också fortsätta att öka med den nu pågående kraftiga uppgången av matpriserna.


Polariseringen mellan fattiga och rika har nått en nivå när den håller på att bli explosiv. Upproren i Tunisien och Egypten hade kanske inte kommit nu om det inte var för den tilltagande fattigdomen i dessa länder. En genomsnittlig egyptisk familj behöver använda över 40% av sina inkomster till att köpa mat - en siffra som dessutom ökar.


Samtidigt anser de rikaste av de rika att "they are worth it" och att resten av oss är värda att leva i misär eller i alla fall i relativ fattigdom. Signalerna är att det är skillnad på människor. "Alla människors lika värde" låter ju bra men det är inte så eliten ser på saken. Det är till och med så illa att man inte värderar människoliv som något av okränkbart värde. Man kalkylerar kallt med att begränsa folkmängden med hjälp at krig och sjukdomar  -  sjukdomar som många gånger skulle kunna bekämpas till rimliga kostnader.


Kanske blir det araberna som visar vägen genom de nu pågående revolterna. Systemet och dess hänsynslösa utnyttjande har nått en punkt där det blir alltmer labilt. Revolutionen hänger i luften. Och då talar vi inte om en kommunistisk revolution. Det har vi prövat och det var ingen bra lösning. Det behövs en total reformering av det finansiell systemet och en förskjutning av maktbalansen från en liten elit som till stor härskar bakom ridåerna till ett reellt folkligt inflytande där öppenhet och moraliska principer är vägledande.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 3 februari 2011 14:47


Folkresningarna i Tunisien, Egypten och kanske vidare i Gemen och flera andra arabländer är naurligtvis "på riktigt". Utvecklingen ar nått en punkt när folket känner sin egen styrka till den grad att man VÅGAR gå ut och kräva demokrati och mänskliga rättigheter.


 


Det råder inte heller någon tvekan om att man kommer att "lyckas" - att de gamla diktaturregimerna (som regerat under skendemokratiska former) kommer att bytas ut mot nya med större inslag av "äkta" demokrati.


Naturligtvis kan vi inte göra annat än att helhjärtat stödja denna utveckling. Hur många och vilka länder som dras in i just den här befrielsevågen återstår att se men jag tror knappast att länder som Iran och Saudiarabien kommer att påverkas i större utsträckning. Ännu.


Vi kan se det som en modernisering av arabvärlden i flera steg. Resultatet blir att dessa länder kommer att kunna styras på ett sätt som mer liknar hur de västerländska styrts under de senaste 50 åren. Mer demokratiskt -ja. Men fortfarande i stort kontrollerad av en finanselit som står över alla demokratiska instutitioner. De arabiska revolutionerna är inte bara i folkets intresse - de möjliggör också en mer moderniserad och smidig kontroll från maktelitens sida. Vår västerländska demokrati fungerar på elitens villkor och så kommer det att bli även för den "demokratiserade" arabvärlden.


Aftonbladet har publicerat en artikel 2011-02-03 under rubriken "Arabiska revolutionen är en klassallians"  (http://www.aftonbladet.se/kultur/article8507212.ab) där de skriver: "Den arabiska revolution som nu rullar upp framför våra televiserade ögon är möjlig för att arbetare och andra obemedlade bildat en allians med medelklassen och de intellektuella. Det är vid såna tillfällen - Frankrike 1789, Ryssland 1917, Iran 1979, Sovjet 1989 ... – ett folk blir explosivt och lyckas störta det gamla ner i gruset."


Kanske glömmer artikelförfattaren att t ex den ryska revolutionen i avsevärd utsträckning finansierades med kapital från den amerikanska finanseliten och att  den knappast ledde till folkstyre....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 2 februari 2011 17:11


Jag skrev nyligen ett inlägg om en variant av kall fusion som visat sig mer lovande än tidigare försök. Visserligen har energi producerats i ett stort antal försök med kall fusion under de senaste 20 åren men det har varit små effekter och dessutom opålitliga och oregelbundna. Andrea Rossis patentsökta "energikatalysator" visar prestande på en helt ny och högre nivå. Dessutom är energiflödet stabilt över en längre tid. Tillsammans gör detta att Rossi är redo att ta steget till en kommersiell tillämpning. Om han får som han vill kommer man att producera värme i stor skala i Aten redan i höst!


– Vi inviger ett värmeverk på en megawatt i Aten i höst.
Det uppger Andrea Rossi, uppfinnaren av ”energikatalysatorn” som nyligen visades i Italien och som möjligen bygger på kall fusion.

Ny Teknik 2011-02-02


Den här tekniken är betydligt mer trovärdig än andra laboratorieförsök och Rossi har redan kommit igång med en begränsad "massproduktion"  av sin energikatalysator. Efter en demonstration av tekniken i Bologna i januari i år sammanfattade professor Giuseppe Levi:


"Mängden effekt och energi som producerades under de båda experimenten är verkligen imponerande och, tillsammans med det självgående tillståndet som nåddes under det första experimentet, kan det indikera att systemet fungerar som en ny typ av energikälla"..

Ny Teknik 2011-02-02


Jag rekommenderar varmt läsning av Ny Tekniks artiklar i ämnet, t ex:


http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3080567.ece

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Sök i bloggen

Presentation


Mera Liv!

Kategorier

Omröstning

Mitt resultat på SVTs lyckotest:
 0 - 10%
 11 - 20%
 21 - 30%
 31 - 40%
 41 - 50%
 51 - 60%
 61 - 70%
 71 - 80%
 81 - 90%
 91 - 100%

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Gästbok

RSS

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2013
>>>

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se