meraliv

Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Björn Roxendal - 10 februari 2011 15:31

E24.se kunde vi läsa för några dagar sedan:


"Cheferna för världens största hedgefonder toppar listan över världens bäst betalda chefer. Den bäst betalde hade en årslön på närmare 26 miljarder kronor – pengar nog för att köpa ett helt land i Europa."


Ja, vad får man då för 26 miljarder? Som sagt, varför inte köpa ett land (och då räcker det alltså med EN årslön):

"– Montenegro. Värdet på hela ekonomin i landet, med 650 000 invånare, motsvarar David Teppers årslön 2009."


Och om de tio högst betalda hedgefondchefer går ihop och dessutom sparar några år kan de börja lägga bud på större länder än så - typ Sverige. Tillsammans tjänar de nämligen 120 miljarder kronor - och - jag upprepar - per år.

Vad ska man säga om detta? 

Kanske att om dom tjänar så bra är dom kanske värda det? 


 

De 10 rikaste 2009 enl Forbes (och dom har missat några)


Knappast. Snarare att vi har ett system där ett litet fåtal besitter den finansiella makten och utnyttjar den för att extrahera frukterna av vanliga människors arbete. Den som orkar kan ju roa sig med att räkna ut hur många genomsnittliga årslöner David Teppers lön motsvarar. Det lär bli många nollor i det svaret.

Även om dessa hedgefondchefer utgör den yttersta extremen av fenomenet så är de inte ensamma. I Sverige härjar bonussjukan där de högsta cheferna ofta får mångmiljonbonusar -  t o m år när deras företag gör förlust!


 


I dagarna har vi också fått veta att Mubarak är en av världens rikaste män med ung 400 miljarder kronor i sitt privata pensionssparande. Det torde han kunna leva rätt gott på de relativt få år han har kvar! Och inte blir det roligare för att USA backat upp honom trots hans erkänt folkfientliga diktaturfasoner under sina 30 år vid makten.


Men det allra mest häpnadsväckande som kommit fram på sista tiden är dock att USAs centralbank, Federal Reserve (som förresten är en PRIVAT institution och inte alls "federal" som namnet försöker förleda oss att tro) delat ut fullständigt osannolika belopp i stöd till storbanker, centralbanker och en del storföretag - under bordet och utan någon som helst politisk process. Man klubbade igenom ett paket på 700 miljarder dollar i kongressen men i HEMLIGHET delade man ut omkring 15 BILJONER. Och de som mest gynnades av dessa pengar var naturligtvis samma institutioner och toppbankirer som till stor del var ansvariga för finanskrisen! Hur ska man reagera på detta?  Det är som det normala mänskliga känsloregistret inte räcker till.


Vi lever i en värld där polariseringen mellan de rika och de fattiga stadigt ökar. Numera äger 1% av amerikanarna mellan 50 och 70% av alla tillgångar i USA. Det har ökat från 35% på 20 år eller så. Dessutom förstärks polariseringen med varje ny bubbla och följande kris. Idag får 44 miljoner amerikaner socialbidrag i form av "food stamps". 44 miljoner amerikaner är alltså så fattiga att de inte har råd att köpa tillräckligt med mat utan bidragshjälp - i världens rikaste land!


Antalet svältande i världen är nu runt en miljard - en siffra som har ökat med 100 miljoner personer på ett år. Den lär också fortsätta att öka med den nu pågående kraftiga uppgången av matpriserna.


Polariseringen mellan fattiga och rika har nått en nivå när den håller på att bli explosiv. Upproren i Tunisien och Egypten hade kanske inte kommit nu om det inte var för den tilltagande fattigdomen i dessa länder. En genomsnittlig egyptisk familj behöver använda över 40% av sina inkomster till att köpa mat - en siffra som dessutom ökar.


Samtidigt anser de rikaste av de rika att "they are worth it" och att resten av oss är värda att leva i misär eller i alla fall i relativ fattigdom. Signalerna är att det är skillnad på människor. "Alla människors lika värde" låter ju bra men det är inte så eliten ser på saken. Det är till och med så illa att man inte värderar människoliv som något av okränkbart värde. Man kalkylerar kallt med att begränsa folkmängden med hjälp at krig och sjukdomar  -  sjukdomar som många gånger skulle kunna bekämpas till rimliga kostnader.


Kanske blir det araberna som visar vägen genom de nu pågående revolterna. Systemet och dess hänsynslösa utnyttjande har nått en punkt där det blir alltmer labilt. Revolutionen hänger i luften. Och då talar vi inte om en kommunistisk revolution. Det har vi prövat och det var ingen bra lösning. Det behövs en total reformering av det finansiell systemet och en förskjutning av maktbalansen från en liten elit som till stor härskar bakom ridåerna till ett reellt folkligt inflytande där öppenhet och moraliska principer är vägledande.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

ANNONS
Av Björn Roxendal - 3 februari 2011 14:47


Folkresningarna i Tunisien, Egypten och kanske vidare i Gemen och flera andra arabländer är naurligtvis "på riktigt". Utvecklingen ar nått en punkt när folket känner sin egen styrka till den grad att man VÅGAR gå ut och kräva demokrati och mänskliga rättigheter.


 


Det råder inte heller någon tvekan om att man kommer att "lyckas" - att de gamla diktaturregimerna (som regerat under skendemokratiska former) kommer att bytas ut mot nya med större inslag av "äkta" demokrati.


Naturligtvis kan vi inte göra annat än att helhjärtat stödja denna utveckling. Hur många och vilka länder som dras in i just den här befrielsevågen återstår att se men jag tror knappast att länder som Iran och Saudiarabien kommer att påverkas i större utsträckning. Ännu.


Vi kan se det som en modernisering av arabvärlden i flera steg. Resultatet blir att dessa länder kommer att kunna styras på ett sätt som mer liknar hur de västerländska styrts under de senaste 50 åren. Mer demokratiskt -ja. Men fortfarande i stort kontrollerad av en finanselit som står över alla demokratiska instutitioner. De arabiska revolutionerna är inte bara i folkets intresse - de möjliggör också en mer moderniserad och smidig kontroll från maktelitens sida. Vår västerländska demokrati fungerar på elitens villkor och så kommer det att bli även för den "demokratiserade" arabvärlden.


Aftonbladet har publicerat en artikel 2011-02-03 under rubriken "Arabiska revolutionen är en klassallians"  (http://www.aftonbladet.se/kultur/article8507212.ab) där de skriver: "Den arabiska revolution som nu rullar upp framför våra televiserade ögon är möjlig för att arbetare och andra obemedlade bildat en allians med medelklassen och de intellektuella. Det är vid såna tillfällen - Frankrike 1789, Ryssland 1917, Iran 1979, Sovjet 1989 ... – ett folk blir explosivt och lyckas störta det gamla ner i gruset."


Kanske glömmer artikelförfattaren att t ex den ryska revolutionen i avsevärd utsträckning finansierades med kapital från den amerikanska finanseliten och att  den knappast ledde till folkstyre....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

ANNONS
Av Björn Roxendal - 26 januari 2011 15:04

För några dagar sen bloggade jag om "Världsekonomin och din framtid" och varnade för att en djup och smärtsam kris är på väg. Idag läste jag i Affärsvärlden vad en dansk ekonomiforskare, Jørgen Ørstrøm Møller. säger om saken. Han fokuserar också på USAs situation och vad den kommer att betyda.


 


Titeln på artikeln: "Därför går USA under" innehåller en del påståenden värda att begrunda:

 • USA befinner sig i en större ekonomisk kris än vad Grekland gör
 • USA:s räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020
 • 48 av 50 delstater kan idag inte finansiera sina kostnader(!)
 • USA kommer behöva be folkrepubliken Kina att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster
 • Kina kommer att kräva att dollarn inte längre ska vara en internationell reservvaluta
 • Ett fördmjukat och försvagat USA kommer inte längre att vara världens supermakt
 • Självinsikten om vart USA är på väg är nästan noll, både bland demokrater och republikaner. Det finns ingen politisk vilja att lösa problemet.

I artikeln tar man inte upp vad detta komer att innebära för resten av världen och det ekonomiska systemets framtid. Själv tror jag inte på en "undergång" men dock på en så pass allvarlig krasch att systemet kommer att behöva ändras i grunden. Globalisterna vill ha en styrning av ekonomin på världnivå med en världsvaluta som bas (kanske grundad på SDR, Special Drawing Rights, vilken redan är i bruk). Institutioner som IMF och BIS (Bank of International Settlements) skulle få alltmer makt och nationernas demokratiska självstyre skulle förlora det mesta av sin betydelse (vilket redan håller på att ske i vår del av världen genom EU).

Det finns dock mer livsbejakande alternativ till en sådan utveckling, mer baserad på lokalsamhällens självbestämmande och större grad av självförsörjning och avskaffandet av det skuldbaserade finansiella systemet som kontrolleras av en exklusiv bankelit. Mer om detta senare!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 25 januari 2011 12:11


Ny Teknik rapporterar om en demonstration av kall fusion som nyligen gjordes i Italien. Ett 50-tal journalister och vetenskapsmän var inbjudna till demonstrationen och utrustningen fick inspekteras för att kontrollera att det inte var några dolda batterier el likn som gav upphov till effekten.Apparaten genererade värme och kokade under en timmes tid bort ung. 13 liter vatten.


Det förefaller som värmen utvecklas genom en fusion av nickel och väte varvid koppar bildas. Enligt uppfinnaren, Andrea Rossi, kostar en apparat omkring 2.000 euro per kilowatt effekt, och fungerar med ett gram nickel. Det innebär att energikostnaden uppskattas till mindre än 1 cent/kWh.


Det är några saker som gör detta mer än "vanligt" intressant. För det första verkar det som tekniken fungerar (!!!). För det andra ser det ut som den redan är så pass väl utvecklad att den inom en ganska nära framtid kan föras ut på marknaden.


MEN - och det är ett utomordentligt STORT MEN - om detta stämmer är den förmodligen "för billig för att få finnas". Världens mäktigaste män (och kvinnor?) baserar sin makt till stor del på att energiresursen är knapp och kan kommersialiseras i stor skala. Det gäller även icke-fossila energislag som kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, biobränslen  osv. Alternativ energi är helt OK ur maktelitens perspektiv så länge den är såpass dyr och kapitalkrävande att den kan kontrolleras av de stora energiföretagen och därigenom generera vinst i stor skala. Däremot är varje billig och potentielt lokalt tillgänglig energikälla ett hot mot hela maktapparaten och de som gömmer sig bakom den. Så, om detta är en teknik som kan massproduceras med småskalig tillämpning varsomhelst i världen ser jag inga möjligheter till att den skulle tillåtas komma ut på marknaden. Men - vi kan ju alltid hoppas på ett genombrott, inte bara tekniskt, utan också "politiskt". Det handlar om att nå en kritisk massa. När tekniken är känd av ett visst antal människor och ett visst antal apparater bevisligen fungerar så blir det till slut omöjligt att stoppa vidare spridning. Låt oss hoppas (och KRÄVA) att vi kommer dit! 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 23 januari 2011 16:08


Kontrollera skapandet och förstörandet av pengar och du kontrollerar världen....


Hur styrs egentligen världen? Sverige?


Det handlar om pengar...För några år sen råkade jag flippa till en TV-kanal som just visade:

Dokument Inifrån - Novemberrevolutionen

Jag fångades omedelbart av att något av så avgörande betydelse för hela svenska folket och utvecklingen av sveriges ekonomi hade beslutats och genomförts bakom ryggen på - ALLA - utom en liten grupp initierade tjänstemän och "nyckelpersoner". Från den dagen i november 1985 förändrades hela grundvalen för den ekonomiska politiken på ett sätt som påverkat "gemene man" mer än vad nästan alla tidigare eller senare riksdagsbeslut gjort. "Novemberrevolutionen" är ett bevis på att den EKONOMISKA MAKTEN är överordnad den POLITISKA MAKTEN. Skrämmande och tankeväckande.


Lägg särskilt märke till att några av de ansvariga påpekar att man usatts för långvariga och starka påtryckningar från IMF och BIS (de två mäktigaste överstatliga ekonomiska institutionerna) att rätta in sig i ledet genom att genomföra denna förändring av svensk ekonomisk politik.


Något annat är hur påfallande obekväma de ansvariga beslutsfattarna ser ut, både i samtida TV-intervjuer och i dokumentärens intervjuer, när de svarar på frågor om skeendet. De tittar bort, flackar med blicken, tvekar och ser allmänt illa berörda ut. Varför? Vad vill de dölja? Skäms de?


Som allmänbildning och för att få en inblck i hur världen styrs uppmanar jag alla att SE DOKUMENTÄREN. Sen finns det mycket mer att säga i det här ämnet....Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 18 januari 2011 19:52


Jag hämtar följande från


http://www.hungerprojektet.se/page.asp?id=2


En underbar och framgångsrik filosofi för utvecklingshjälp!


Jordens bästa affärsidé

Får vi föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger? Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. Istället investerar du i människors driftighet och idérikedom och ger dem chansen att se sin egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen – en gång för alla.


Resultaten gör vilken ekonom som helst knäsvag. Ta några av de afrikanska länderna som exempel. Där investerar vi 300 kronor per person under en femårsperiod. Under samma period ser vi en stigande tillväxtkurva i form av affärsverksamheter, skola, bank, sjukvård, mångdubblade vattentillgångar, fleråriga matförråd, förbättrad levnadsstandard och äkta framtidstro. Samtidigt rasar kurvorna för barnadödlighet, fattigdom, sjukdom och livslång hunger. Och det är bara början.


Vår modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. Därför gör vi inte så mycket. Istället tänder vi eldsjälar och låter dem bli entreprenörer. Vi inspirerar människor att tro på sig själva, att tro på varandra, att hitta bra ledarskap och att använda mycket sunt förnuft. Avkastningen låter inte vänta på sig. Du skulle kanske kalla det vanligt företagande.


Vi kallar det jordens bästa affärsidé.


JordensBästaAffärsidé.se kan du med egen drivkraft starta din egen insamling. Där kan du investera via kreditkort och sms.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 15 januari 2011 20:11


       

Under helgerna har jag ägnat mig en hel del åt att studera material som handlar om världsekonomin och hur den håller på att utvecklas.


Några slutsatser:


 1. Förtroendet för Dollarn sjunker stadigt och $ är på väg UT som reservvaluta.
 2. Många länder har så stora statskulder att de inte har nån möjlighet at betala tillbaks.
 3. Flera länder som befinner sig i kris är så stora att det inte går att skapa tikllräckliga räddningspaket.
 4. Förtroendet för papperspengar är på nedgång.
 5. Nästa kris kommer att bli MYCKET värre än finanskrisen 2008.
 6. Det går att förbereda sig och t o m i viss mån skydda sig från det som kommer att hända.

Det är inte så roligt att skriva om den här saken, men det behöver ändå göras. Vi har ju märkt att det är stora problem med världsekonomin. Den senaste finanskrisen utlöstes av en lånebubbla samtidigt som ett antal andra katastrofer hotar att utlösas inom en snar framtid. Det ekonomiska systemet fungerar inte och kommer att rasa. Det är svårt att säga exakt hur eller när men att det sker råder det ingen tvivel om.


En av de största faktorerna i den globala bilden är den amerikanska skuldbubblan, baserad på dollarns ställning som världens reservvaluta. USA har levt över sina tillgångar genom att exportera sina $ till hela världen, men världen börjar tröttna (särskilt araber och kineser som sitter på ett berg av $$$$). Samtidigt går återhämtningen trögt och håller knappt styrfart trots att den backas upp av skapandet av låtsaspengar i monströus omfattning, utgivna av USA (och andra länder i mindre omfattning).Ett redan alltför instabilt system blir ännu mer instabilt. Korthuset balanserar med alltfler våningar och dess dagar är räknade. Vinden som kommer att blåsa omkull pappersbygget har redan börjat blåsa.


Alltfler länder har redan skulder av en sådan storleksordning att de inte kan betalas tillbaka. Bara räntebetalningarna håller på att ta över en allt större del av statsbudgeten. Island, Grekland, Irland, Portugal och några till kan kanske "räddas" men när allt fler och allt större länder faller går det helt enkelt inte längre. Det kan vara Japan eller USA eller Spanien plus några till Europeiska länder som får bägaren att rinna över och dominobrickarna att rasa.


Det är möjligt att vi kommer att uppleva ytterligare en tids "återhämtning" men det är i så fall genom konstgjord andning på en patient som redan är bortom räddning. Statsbankrutter och hyperinflation är enda sättet att "lösa" problemet och det kommer att undergräva förtroendet för det finansiella systemet, vilket leder till att maskineriet stoppar eller åtminstone tappar det mesta av sin fart.


Papperspengar blir i stort sett värdelösa och arbetslöshet och hunger kommer att breda ut sig över stora delar av världen. Så småningom får vi en övergång till ett mer stabilt och trovärdigt penningsystem, baserat på guld, silver eller andra metaller.Även om den stora krisen kommer att dröja några år är det klokt att förbereda sig nu. Köp silvermynt, silver"skrot" och fysiska basvaror som alltid kommer att efterfrågas. Detta ger dig en buffert när system brakar och ökar möjligheterna för dig och din familj att överleva.


Ledsen att låta pessimistisk men det är trots allt bätre att möta de kommande svåra tiderna med öppna ögon för att kunna förebereda sig.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 4 januari 2011 13:02


Börjar året med att slå ett slag för livet. Dessa argument kommer från en facebookgrupp som ni kan kolla (och gärna gilla).


Handlar abort om rätten att välja? Se nedan!


http://www.facebook.com/ProLifeQuotes


10. "If wombs had a window, abortion would disappear." /Unknown


9. "A person's a person no matter how small." /Dr. Suess


8. "Abortion: One Heart Stops......Another Heart Breaks." /Unknown


7. "It is a poverty to decide that a child must die so that you may live as you wish." /Mother Teresa


6. "Only half the patients who go into an abortion clinic come out alive." / Unknown


5. "The greatest destroyer of peace is abortion because if a mother can kill her own child, what is left for me to kill you and you to kill me? There is nothing between." /Mother Teresa


4. "I notice that everybody who is Pro-Abortion has already been born." /Ronald Reagan


3. "How can there be too many children? That is like saying there are too many flowers." /Mother Teresa


2. "Pro-Life is the radical notion that babies are people." /Unknown


1. "Right to choose, that's a lie. Babies don't choose to die." /Unknown

KEEP in Mind:


"Being pro-life doesn't save babies, acting pro-life does." /Dennis Green

Simply click on the LIKE icon to see the top 20 Pro Life

Sök i bloggen

Presentation


Mera Liv!

Kategorier

Omröstning

Mitt resultat på SVTs lyckotest:
 0 - 10%
 11 - 20%
 21 - 30%
 31 - 40%
 41 - 50%
 51 - 60%
 61 - 70%
 71 - 80%
 81 - 90%
 91 - 100%

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Gästbok

Följ bloggen

Följ meraliv med Blogkeen
Följ meraliv med Bloglovin'

RSS

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2013
>>>

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se