meraliv

Inlägg publicerade under kategorin Rädda världen!

Av Björn Roxendal - 10 oktober 2010 18:37


Äntligen har en person med en hel del på fötterna kommit med ett förslag som skulle kunna ta bort de inbyggda krasch-tendenserna i det nuvarande bankväsendet. Han är ekonom, heter Larry Kotlikoff och får stöd för sin radikala idé från flera tunga namn i branschen, däribland fem Nobelpristagare i ekonomi och chefen för Englands centralbank Mervyn King.


Hans förslag beskrivs i en läsvärd artikel på E24.se: 

http://www.e24.se/business/bank-och-finans/en-bank-utan-lan-kan-aldrig-krascha_2352589.e24


Här tar man upp några slående punkter om hur det nuvarande systemet fungerar:

 • Alla banker i världen lever samma bräckliga liv – ungefär som att ha fast mark under fötterna i form av en planka trehundra meter över marken.
 • Som banker fungerar i dag är den enda verkliga tillgången förtroende. Om förtroendet försvinner är det slut – ungefär som ett pyramidspel
 • Bankernas skakiga tillvaro beror till stor del på systemet med "bråkdelsreserver" eller "fractional reserve banking". Det fungerar så att varje tia som du sätter in på ett bankkonto kan banken förvandla till 90 nya kronor som den antingen kan låna ut eller satsa i diverse exotiska värdepapper, som ibland visar sig mer eller mindre värdelösa.

Det här kan för oss vanliga dödliga verka märkligt; att bankerna kan plocka fram pengar ur tomma luften (datorn) så fort de får en insättning. Men det är icke desto mindre en av grundpelarna i dagens banksystem - och en orsak till att det är instabilt och "måste" krascha om och om igen. Jag upprepar: För varje 100-lapp banken tar emot i insättningar skapar banken ungefär 900kr som inte har någon som helst täckning. Det är "låtsas-pengar" men fungerar "på riktigt" - så länge det finns ett allmänt förtroende för systemet och så länge inga större störningar inträffar. Det är dock oundvikligt att större störningar inträffar då och då och att allmänhetens förtroende skadas, och - liksom nu i senast finanskrisen - bankernas förtroende för varandra.


"Bankerna chansar på att tillräckligt många kunder inte kommer vilja ha ut sina pengar samtidigt. Går allt bra är det frid och fröjd – bankerna tjänar pengar med dina pengar och du tror att de sitter säkert.

Går det dåligt är det finito. Förtroendespelet spelas inte bara mellan sparare och bank utan också bankerna emellan."

Larry Kotlikoff menar att det är fråga om ett avancerat pyramidspel. "För att förhindra förtroendekriser och sparflykt har många av världens länder höjt insättningsgarantin – det lägsta belopp på bankkonton som staten garanterar att man alltid får ut."  Man skulle kunna säga att bankerna lever på en lögn eftersom de inte skulle klara att alla insättarna under en kortare tiedsperiod kom för att ta ut sina sparpengar. När andra än banker agerar på samma sätt brukar det kallas för "bedrägeri" men när bankerna gör det skyddas de av lagarna.

Att höja insättningsgarantin löser inte problemet, vilket siffror från USA visar:

"Den amerikanska garantin omfattar i dag i storleksordningen 5 500 miljarder dollar men den myndighet som betalar ut pengarna förfogar över någon ynka procent av det beloppet.

En ny finanskris skulle tvinga staten att trycka nya pengar som aldrig förr, enligt Kotlikoff."

Runt om i världen införs nu nya regler som tvingar bankerna att ha mer eget kapital och hålla större reserver." Men det är förändringar på marginalen och gör ingenting för att bota den verk liga sjukan enligt Kotlikoff: Att bankerna är en svart låda där ingen egentligen vet vad som sker."

"Han jämför med läkemedels företaget Johnson &  Johnson. 1982 smugglade någon ned cyanid i några burkar av deras smärtstillare Tylenol och sju människor dog. Eftersom ingen visste vilka burkar som var förgiftade försvann hela marknaden över en natt. Bolaget svarade med att byta ut samtliga förpackningar mot nya med förseglad öppning. Förtroendet återvände.

”Nu försöker man reformera finansmarknaden genom att skicka ut lite vakter i butikerna och skriva kontrakt med begravningsbyråer för att ta hand om de döda på ett smidigare sätt”, säger Kotlikoff."

Kotikoffs förslag är att skrota bankerna i sin nuvarande form och istället införa Limited purpose banking. Att förstå hur ett "Limited Purpose" Bank-system skulle fungera är betydligt enklare än att förstå hur dagens system fungerar. Det nya systemet skulle inte skapa "egna" pengar och heller inte kunna investera insättarnas kapital i godtyckliga pappersprodukter. Varje krona skulle vara säkrad av tillgångar som insättaren själv väljer - ungefär som en vanlig fond fungerar idag. 

"Skattebetalarna behöver aldrig rycka ut. En bank, precis som en vanlig aktiefond idag, skulle inte kunna gå omkull. När HQ Bank skakade var kunderna i HQ Fonder trygga."

Larry Kotlikoff har skrivit om sina idéer i boken Jimmy Stewart is dead: ending the world’s ongoing financial plague. Även om idéerna är sunda och skulle fungera i praktiken kommer de naturligtvis att motarbetas av finanseliten - plötsligt skulle deras möjligheter att göra enorma "klipp" och på andra sätt tjäna miljarder på vanliga människors bekostnad minskas radikalt. Och - politikerna vågar knappast röra om i grytan och göra sig ovänner med den härskande eliten - så det krävs en stor och bred folkrörelse för att backa upp idéer som dessa innan de har en chans. 


ANNONS
Av Björn Roxendal - 30 september 2010 12:33


Ja, det verkar vara vetenskapligt bevisat att CO2 i någon mån orsakar global uppvärmning. MEN - det verkar INTE vara klarlagt hur mycket av de senaste decenniernas uppvärmning som beror på just CO2, eller mänsklig påverkan överhuvudtaget. Forskarna  har helt enkelt inte lyckats ta med alla viktiga variabler i trovärdiga beräkningar. Det jobbas intensivt på saken men det är fortfarande för tidigt att dra de definitiva slutsarna. Ändå är debatten synnerligen hätsk och infekterad. Båda lägren beskyller varandra för lögner och allt möjligt otrevligt istället för att erkänna bristen på säker kunskap och därför satsa allt på att forska vidare.


I NY TEKNIK skriver ett par svenska professorer om saken och hävdar att CO2 bidrar med en så liten del av uppvärmningen att det inte rättfärdigar alla insatser för att minska användningen av fossila bränslen:


Svenska professorer ifrågasätter FN-rapport

DEBATT. Man måste söka nya förklaringar och undersöka om klimatförändringarna beror på naturliga orsaker eller om människan har orsakat denna på ett annat sätt än genom koldioxidutsläpp. Det skriver professorerna Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbing.

I en vetenskaplig artikel publicerad  i Journal of Geophysical Research redovisas en ny metod för att med satelliter uppskatta hur känsligt klimatet är för koldioxid. FN anger i sin senaste rapport att för varje fördubbling av halten koldioxid i atmosfären stiger temperaturen med 2,1-4,4 C. De nya satellitmätningarna ger dock ett värde på 0,6 C. I praktiken är en klimatkänslighet lägre än 1 C inte oroväckande. Det finns därför inget behov av brådstörtade politiska åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid från fossileldning.

Båda sidorna lägger fram drivor av data och diagram som styrker deras ståndpunkt. Ofta ger debatten ett oerhört prestigetyngt intryck. Man verkar ha identifierat sig med sitt ställningstagande och gör allt för att finna stöd för det istället för att arbeta mer förutsättningslöst. Ett exempel är att hävda att det faktiskt inte skett/sker någon uppvärmning överhuvudtaget, eller endast en obetydlig sådan. Man kritiserar temperaturdata och försöker på olika sätt visa att det faktiskt inte blivit varmare. Det tycker jag är att gå för långt i enögdhet. Det räcker med att titta på glaciärerna:

"Den globala uppvärmningen drabbar Svalbard hårt. En av de största glaciärerna i området har krympt med flera kilometer. Fotografier från 1906 har jämförts med foton från i dag, och där kan man tydligt se att glaciären krympt med fyra-fem kilometer."

 http://sverigesradio.se/cgi-bin/sameradion/nyheter/artikel.asp?Artikel=2974228

"Sammanställningen som offentliggjordes häromdagen är gjord av World Glacier Monotoring Service (WGMS), ett organ knutet till universitetet i Zürich. Den bygger på mätdata från ett knappt hundratal glaciärer runt om i världen. 30 av dessa glaciärer - med mätserier längre tillbaka i tiden - är utvalda som särskilda referensglaciärer.


Enligt Michael Zemp, forskare vid WGMS, är trenden för dessa glaciärer entydigt: Sedan 1980 har de krympt i en allt snabbare takt, även om det förekommer variationer mellan olika år och mellan olika regioner i världen."

Naturligtvis kan forskare hävda att det inte blir varmare, men det bryr sig inte glaciärerna om. Fotografier från 1900-talets början på glaciärer runt om i världen visar att en stor avsmältning skett. Många glaciärer är nu på väg att helt försvinna. Det är ingen idé att diskutera uppvärmning med glaciärer - de VET om det blir kallare eller varmare.

  

Min slutsats är att det inte är någon tvekan om att uppvärmningen har hållit på ett tag och att den är betydande men att det än så länge inte går att fastställa hur stor del av den som beror på mänsklig användning av fossila bränslen.

Det ligger jättelika pengar i energipolitikens utformning. Det handlar också om maktfrågor på global nivå. Det är svårt att lita på forskningen från någon sida när pengar och maktambitioner trycker på bakom ridåerna.

 


ANNONS
Av Björn Roxendal - 9 september 2010 20:52


Åkte hem från att ha haft kurs i Känsloclearing mm (psykosyntes.net) häromdan. Först buss, sen flyg, sen tåg från Arlanda. På tåget läste jag (förstås; jag älskar att läsa tidningar på tåg) "Kupé", Sjs gratistidning. Bra, riktigt bra. Flera klart läsvärda artiklar. Inte minst gäller det "Spola köttet, åtminstone på måndagar". Nu kan man t o m läsa hela tidningen online

Med hjälp av enkla fakta visar man att kött är en extrem klimatbov: 


"Sverige importerar varje år 385000 ton djurfoder i form av sojabönor från Brasilien. Odlingsmarken för den mängden sojabönor motsvarar 300 000 fotbollsplaner, mark där det förut växt regnskog."


"På 4000 kvadratmeter kan man antingen odla 9 ton potatis eller få ut 70 kg kött.


Hur bra låter det här? Och det är ändå bara ett par exempel på hur vi misshushåller med resurser för att få vräka i oss fläsk, hamburgare och biffar:


1kg nötkött = 32 kg klimatgaser

1 kg bönor eller linser = 0,2kg klimatgaser


Så nu har en folkrörelse börjat ta fart för att vi ska ha en vegetarisk dag i veckan. Ett litet men betydelsefullt steg i rätt riktning! T. ex, så har Östersunds kommun redan bestämt sig för att införa en vegetarisk dag i förskolor och skolor.  Ett liknande förslag finns i Stockholms kommun just nu.


Inget politiskt parti, inte ens miljöparti, tar upp frågan. En enkel och effektiv livsbefrämjande lösning på många problem förknippade med miljö, djurrätt, hälsa och rättvisa. Men det kanske inte är politiskt korrekt att argumentera offentligt FÖR livet?


Kept confined in small space with no place to move
Pigs go insane
Pigs are known for their intelligence
Humans on small farms that have pigs running free note the intelligence and compassion that pigs have
A man checks an odor meter in a hog confinement barn in this intensive farming industry, Feb. 16, 2001, Iowa. Kept confined in small space with no place to move Pigs go insane. Photo: AP/Charlie Neibergall

Av Björn Roxendal - 19 augusti 2010 12:08


Jag har förstått att för en del är själva bloggformatet inte idealiskt. Särskilt de som uppskattar och har användning av de livsinspirerande/personlighetsutvecklande inläggen här men som har lätt att glömma bort att kika in då och då. Dessutom vet man inte om och när det finns något nytt inlägg (jag skriver i genomsnitt 2 till 3 gånger/vecka, men det varierar) så om man kommer ihåg att titta in kan det vara förgäves många gånger, vilket blir en smula tråkigt.


Den enkla lösningen är att beställa bloggen som nyhetsbrev, så får du varje inlägg via epost (skulle formateringen inte alltid bli perfekt kan du ju kolla originalet på bloggen om du har lust).


Skicka ett mejl (tomt eller med lite text, går bra vilket som) till vagaleva@psykosyntes.net så börjar leveransen i och med nästa inlägg (till den mejladress du skickar beställningen från).


Smidig lösning, eller?


Björn


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 17 augusti 2010 22:55Jantelagen har vi alla hört talas om. Den är ofta citerad och hänvisad till i alla möjliga sammanhang. Här kommer den igen:


Du skall inte tro att du är något.

Du skall inte tro att du är lika god som vi.

Du skall inte tro att du är klokare än vi.

Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

Du skall inte tro att du vet mer än vi.

Du skall inte tro att du är förmer än vi.

Du skall inte tro att du duger till något.

Du skall inte skratta åt oss.

Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

Du skall inte tro att du kan lära oss något.


Den skrevs av Sandemose som ett uttryck för småstadskollektivets förtryck av individualiteten. Den har sedermera internationellt blivit känd som formuleringen av en speciellt skandinavisk attityd. Inte så smickrande för oss svenskar precis.


Jag uppfattar den som ett oerhört välformulerat uttryck för ondska. Den syftar till att kontrollera - och tillintetgöra - döda - det individuella i människan. Den förnekar vår rätt till mening och självförverkligande.


Jantelagen väger fortfarande tungt i världen - och inte bara i Skandinavien. Jag har sett så många utbrända och sönderstressade människor som levt under dess malande förtryck - med sitt eget medgivande. Jantelagen är djupt rotad i kulturen. En förutsättning för att den ska göra sitt jobb är att den internaliseras - dvs att vi åtminstone undermedvetet tar något av den till oss. Därför vill jag mana till ett anti-jante-uppror och hoppas att just DU som läser detta vill vara med! Och jag är inte den enda eller första - vi blir fler och fler för varje dag. Det finns t o m en bok och början på en organisation för anti-jantar, se http://www.jante.se. För att ytterligare inspireras kan du lyssna på en sång som vill reta upp dig till anti-jante-kamp:
TEXT:
Om du har kommit på nåt
ja om du fått en idé
SE UPP! Vem tror du att du é!
Du känner att du kan nå't
Som dom andra inte kan
Men STOPP! Sådant vill vi inte se!


Vi har kontroll och ordning
I vårt avlånga land
Där alla ska va lagom!

Jantelagen håller oss i schack!
I Janteland där blir det inget snack!
Ingen ska få tro att dom får lov att sticka fram
För Jantelagen styr i vårat land

Tänk om någon kommer med ett avvikande sätt!
SE UPP! Det vore inte bra för nån!
Alla ska va samma det är lagom som är rätt!
Men STOPP! Du är väl inte en av dom?

Så rätta dig i ledet! Du ska passa dig för sånt!
För alla ska va lagom!

Jantelagen håller oss i schack!
I Janteland där blir det inget snack!
Ingen ska få tro att dom får lov att sticka fram
För Jantelagen styr i vårat land

Men tänk om...
Någon....
Bidrar med nå't som är bra?
Det vore...
kanske...
bättre om man kunde va sig själv?

NEJ!!!

Jantelagen håller oss i schack!
I Janteland där blir det inget snack!
Ingen ska få tro att dom får lov att sticka fram
När Jantelagen styr 

Jantelagen håller oss i schack!
I Janteland där blir det inget snack!
Ingen ska få tro att dom får lov att sticka fram
Där Jantelagen styr 
För Jantelagen styr
Ja Jantelagen styr i vårat land


Denna låt är skriven, framförd och producerad av Anders Ekström, VD på webbyrån BASILICON i Malmö. Den är gratis att ladda hem på www.jante.se/jantelagen. Sprid den till så många du kan så att vi gemensamt bekämpar Jante i världen! 


För att ha en chans att besegra det massiva fördömandet från jante-lägret behöver vi redskap - vapen. Ett mycket praktiskt användbart sådant är en lista med "assertiva affirmationer" - en uppräkning av sånt som vi har rätt till i och med att vi är individer med en i grunden okränkbar frihet. Här kommer den:


 • Jag har rätt att tycka som jag tycker (men inte att kräva att andra ska tycka likadant)
 • Jag har rätt till mina egna värderingar, tankar och känslor
 • Jag har rätt att ändra mig och att bestämma hur jag vill leva mitt liv
 • Jag har rätt att bestämma mina mål och prioriteringar
 • Jag behöver inte rättfärdiga mina känslor och beteenden inför andra människor
 • Jag respekterar mina egna behov och gränser
 • Jag har rätt att tala om för andra människor hur jag vill bli behandlad
 • Jag har rätt att inte svara på frågor och att ta den tid jag    behöver om jag vill svara
 • Jag har rätt att fråga andra människor om hjälp 
 • Jag har rätt att göra misstag
 • Jag har rätt att ändra mig och att ibland agera ologiskt
 • Jag har rätt att tycka om mig själv även om jag inte är perfekt
 • Jag har rätt att låta bli att svara i telefonen när det ringer
 • JAG HAR RÄTT ATT VARA EN EGEN INDIVID OCH ATT VÄLJA SJÄLV 

Och - att jag har dessa rättigheter innebär naturligtvis att andra har det också, vilket jag lämpligtvis bör respektera!


Vilka av ovanstående känns lätta eller svåra för dig?  Läs gärna flera av affirmationerna dagligen tills du är totalt jantebefriad (och skriv gärna en kommentar om hur det går).


Och så till sist en bild som får symbolisera livsinspiration i sann anti-jante-anda:

P.S Om ni undrar över att det varit nästan en veckas bloggtorka så beror det på att jag varit upptagen med en kurs (http://psykosyntes.net/index.php/korta-kurser/)Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 4 augusti 2010 14:07

Hur många dagliga kramar ska vi gissa att en normal genomsnittlig svensk kommer upp i? Alltifrån 0 till 5 per dag kanske. Förutom några mer sällsynta storkramare som har gjort kramandet till en livsstil.


Det finns förvisso många olika sorts kramar; ibland är kramen inte mer än en formalitet, ibland kanske t o m ett sätt att dölja fientlighet och onda avsikter, ibland kan den vara kamratlig, ibland erotisk. Kramen är ett uttrycksmedel som kan ha många budskap. 


Vem av de nu levande människorna på jorden som givit flest kramar har du kanske alltid undrat över. Lyckligtvis är det ingen diskussion om saken - överlägsen vinnare är en liten indisk dam, känd under det passande namnet  "Amma".


                        


Hon har kommit upp i omkring 30 miljoner (!!!!!) utdelade kramar vid det här laget och visar ännu  inga tecken på att förtröttas. Ett rekord mer värt en plats i Guiness rekordbok än de flesta som står där nu. Dessutom svårslaget. 


Amma är ett fenomen. Hon sitter regelbundet i stora samlingslokaler världen över ock kramar tusentals människor som rest och köat i dagar eller mer för att få chansen till detta möte. Själv har jag kurser på temat "Möten som helar" och det är också  en passande beskrivning av mångas upplevelse av sina möten med Amma. De upplever en djup personlig bekräftelse - villkorslös kärlek - som når djupt ner i själens vanligtvis avstängda och förtorkade källarvalv. Det är förstås olika för alla men upplevelsen är ofta så omvälvande och meningsfull att hundratusentals vallfärdar varje år för att få vara med om den.


Är Amma "seriös"?  Hon är i alla fall inte ute efter pengar för egen del. Hon förefaller inte att tilltalas av materiell rikedom och lyx. Hennes grej är kärlek - att ge kärlek. Kanske hennes föräldrar spelade Beatles "All you need is love" för henne redan i vaggan. I alla fall ser hon varje dag beviset på att det är just så vi vanliga människor på jorden har det - det vi behöver mest av allt är kärlek. Men Ammas kramar tycks gå bortom det enkla givandet och mottagandet av kärleksfull beröring - hon hjälper många att återknyta kontakten med kärlekens källa inom sig själva. En kram av Amma kan vara aldrig så fylld av väme och själslig näring - det räcker ändå inte att leva på resten av livet. Vi måste lära oss "fiska" inte bara få n måltid serverad.


Ja, det finns hur mycket som helst att säga om Amma och den roll hon spelar. Varför inte se med egna ögon (spola gärna fram två minuter om inledningar inte är vad du vill använda tiden till):Amma är såpass respekterad att hon bevakas av "mainstream" medierna i USA. Här en artikel med video i ABC news:


U.S. Pilgrims Make Trip to India for ... a Hug


Som vanligt undrar jag:


Vad säger du?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 26 juli 2010 19:30

Mitt ute i skogen, vid Konnsjön i södra Dalarna, hålls Vildrosfestivalen, med ambitioner att vara:


en mötesplats och en verkstad, ett gemensamt bygge av lust och energi, tankar och idéer, en FramtidsKarneval – hur vill vi egentligen leva?
Valet av artister, talare och pedagoger, utrymme för lek och dans, fritt spel och spontana aktiviteter, möten och samtal om svåra frågor, kontakten med naturen, hemkänslan, förtroende och generositet – allt detta sammantaget gör Vildrosfestivalen unik och nyskapande. Föder idéer och öppnar för en process som fortsätter hos var och en – en annan värld är möjlig!


Jag var där sista dagen av årets upplaga och fick uppleva en hel del av:

FOLKMUSIK, VÄRLDSMUSIK, DANSBANA, TEATER, POESI, BUSKSPEL,WORKSHOPS, SEMINARIER, FÖREDRAG, MARKNAD, SPEKTAKEL…..

Med artister från Zambia i söder till Pajala i norr, från Tunisien i öster till  Färöarna i väster…

Och -förstås - möten med en del sköna typer:


   

  

 


                             


Ett av banden som spelade var reagge-bandet Kultiration. kan vara värt att kolla dom (och lyssna på deras texter), t ex här med

En Timme Kvar att Leva 

Tänkvärt. Hur skulle jag se på mitt liv om jag visste att jag hade en timme kvar att leva?VIll ni se dom in action också, kan ni ju t ex kolla här:Vildrosfestivalens arrangörer har t o m gett ut en 500 tjock bok, som ser t så här:


                              bokomslag_framsida.jpg


Och det ligger nåt i titeln. Det känns som just denna idé präglar stämningen på festivalen: Mitt i allt mörker vi ser omkring oss går det att hitta ljus - först och främst inom oss själva men även i varandra och i att arbeta tillsammans för en värld där människor mår bra och uppfyller meningen med sitt liv.


Mer kan du läsa på 


http://www.vildrosfestivalen.se/


Några bilder till: 

 

    


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Av Björn Roxendal - 16 juli 2010 15:07

Det kan man ju verkligen fråga sig. 


1. För att "alla" andra gör det?

2. För att få en ego-kick?

3. För att jag har något att säga som kan vara av värde för andra?

4. För att mitt vardagsliv (och vilket kalsongmärke jag väljer) är något som har ett oerhört stort allmänintresse och som därför bör bevaras till eftervärlden?

5. För att det är en kul grej?

6. För att min dotter är en ihärdig bloggare?  http://viccirox.blogg.se/

7. För att ni blir glada av att se typ såna här bilder:


  Björn med en älskad familjemedlem (Tanja, 6)


Eller kanske ännu mer upplyftande:?


                     

Kim (min kära fru) i ett något upphetsat tillstånd. (Tack för bilderna, Vicci!)Det blir många "ja" på frågorna ovan (men nej på kalsongerna). Syftet är i alla fall till stor del att förmedla något som kan glädja och inspirera. Du avgör om jag lyckas!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Sök i bloggen

Presentation


Mera Liv!

Kategorier

Omröstning

Mitt resultat på SVTs lyckotest:
 0 - 10%
 11 - 20%
 21 - 30%
 31 - 40%
 41 - 50%
 51 - 60%
 61 - 70%
 71 - 80%
 81 - 90%
 91 - 100%

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

Gästbok

Följ bloggen

Följ meraliv med Blogkeen
Följ meraliv med Bloglovin'

RSS

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2013
>>>

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se